War Memorial

Piraeus Museum 2575

Date: 4th century BC.

Bibliography

Steinhauer, G. 1998. Ta Mnemeia kai to Arxaiologiko Mouseio tou Peiraia. (Athens: Toubis) 77 (ill.).

Photograph (c) David Gill, 2003.

Page created by David Gill on 31 January 2006.